International Wool Secretariat, World HQ, London  (1975 - 1991)

Who can forget those fabulous IWS years in 70s and 80s, computers used only punch cards, paper tapes, magnetic tapes, teletypes, etc. And those Heddon Street parties, next to the Bay City Rollers studio off Regent street, organised by the "foreign legion" chaps Richard, Mirek, Michael and Aby.

Nezapomenutelná  70. a 80. léta na světovém štábu Mezinárodního Vlnařského Sekretariátu v Londýně. Počítače tenkrát používaly tiskací karty, papírové kotouče, magnetické pásky,  teleprinty., atd. A ty mejdany v Heddon Street, v branči hned vedle studia beatové skupiny Bay City Rollers, organizované dobrodruhy "cizinecké legie" Richardem (USA), Mirkem(Česko), Michalem(Kypr) a Abym(Irán).

 

 

 

 

 

 

 

 

            Group photo outside Wool House, World HQ, Carlton Gardens, London (1975)  

                                       

For more about IWS please click on the logo or  log on to Dr Solomon's EX-IWS Club site http://www.drsolly.com/exiws/

IWS REUNION 2006