Tento článek vyšel v britském týdeníku 28. října 2009. Redakce se dopustila jedné hrubé chyby a to v tom, že článek byl můj příspěvek, psaný původní v 3. osobě, neb jsem se domníval, že týdeník bude psát jako o mně. Bohužel, ten text nebyl správně přizpůsobem, takže částečně je text v 1. osobě a částečně v 3. osobě. Proto to nahrávací studio bylo U MNE a ne U NĚHO a do J. Afriky bych měl jet JÁ nikoliv ON.

Tak vytáhněte slovník a čtěte...